Automat do spawania rur kominkowych

Wykonanie kompletnego sterowania automatem do spawania rur kominkowych.

Całość realizacji obejmowała:
wykonanie szafy sterowniczej wyposażonej w sterownik PLC, nowoczesny inwerter wektorowy oraz wymagane obwody układu bezpieczeństwa oraz układów czujników;
panel sterujący;
stworzenie dedykowanego oprogramowania sterującego pracą automatu;
uruchomienie i oddanie automatu do użytku.

Układy sterowania, Wszystkie realizacje , , , ,