Kabina lakiernicza, układ sterowania

Realizacja kompletnego sterowania urządzeniem, które umożliwia pracę w czterech podstawowych cyklach, tzn. lakierowania, podsuszania, suszenia i schładzania. Dla każdego cyklu obowiązują odrębne nastawy temperatury procesu oraz czasu trwania procesu.

Części składowe układu sterowania:
Pulpit operatora na którym znajduje się:
Wyłącznik bezpieczeństwa – zatrzymanie awaryjne;
Przycisk LAKIEROWANIE – przejście w cykl lakierowania;
Przycisk PODSUSZANIE – przejście w cykl podsuszania;
Przycisk SUSZENIE – przejście w cykl suszenia;
Przełącznik OŚWIETLENIE STRONA LEWA – załączenie oświetlenia w kabinie po stronie lewej;
Przełącznik OŚWIETLENIE STRONA PRAWA – załączenie oświetlenia w kabinie po stronie prawej;
Przycisk STOP – zakończenie aktualnego cyklu pracy.

Układy sterowania, Wszystkie realizacje , ,