Prasa ślimakowa, układ sterowania

Wykonanie oraz zaprogramowanie sterownika PLC układu sterowania prasą ślimakową.

Elementy składowe układu sterowania:
Szafa sterownicza
Pompa hydrauliki siłowej
Pompa smarowania przekładni planetarnej
Napęd wału prasy 90kW
Napęd ślimaka podającego materiał
Chłodnica oleju z wentylatorem

Szafa sterownicza:
Napęd prasy – START/STOP/Kontrolka pracy napędu wału głównego prasy oraz ślimaka podającego materiał
Kontrolka prawidłowego smarowania układu
Pompa hydrauliki – START/STOP/Kontrolka działania pompy
Smarowanie START/STOP – naprzemienne naciśniecie przycisku powoduje załączenie/wyłączenie pompy smarowania
Przełącznik Ręczny/Auto
Wyłącznik awaryjny na szafie sterowniczej oraz dodatkowy w kasecie do umieszczenia na konstrukcji prasy
Włącznik główny zasilania

Uruchomienie prasy

Załączenie napędu wału głównego prasy jest możliwe wówczas, gdy załączone uprzednio smarowanie przekładni planetarnej osiągnęło odpowiedni parametr ciśnienia smarowania (sygnalizowane jest to poprzez zaświecenie się zielonej kontrolki).

Sterowanie zaworem proporcjonalnym (zaciski)

Przełącznik 3 pozycyjny na szafie sterowniczej – pozycja:
– lewo (z samopowrotem) – przytrzymanie przełącznika w lewej pozycji powoduje otwarcie „zacisków”, zwolnienie przełącznika skutkuje powrotem do wcześniejszego stanu;
– środkowa – RĘCZNY – powoduje zamknięcie „zacisków” z ciśnieniem nastawionym ręcznie na regulatorze ciśnienia;
– prawo – AUTO – praca zaworu zależna jest od obciążenia prądowego napędu głównego wału prasy. Nadmierne obciążenie napędu wału powoduje otwieranie „zacisków” co skutkuje odciążeniem napędu.

Pompa hydrauliki siłowej
Włączenie/wyłączenie pompy nie jest zależne od działania pozostałych napędów.

Zatrzymanie awaryjne wyłącznikiem bezpieczeństwa na szafie sterowniczej lub kasecie z dodatkowym wyłącznikiem powoduje natychmiastowe zatrzymanie wszystkich napędów.

Układy sterowania, Wszystkie realizacje , , , , , , ,