Robot przemysłowy Wittmann, nowy układ sterowania

Całość realizacji obejmowała: wykonanie nowej szafy sterowniczej wyposażonej w sterownik PLC, nowoczesny inwerter wektorowy oraz wymagane obwody układu bezpieczeństwa oraz układów czujników; dotykowy panel HMI do wprowadzania aktualnych danych, sterowania urządzeniem oraz monitorowania pracy robota; poprowadzenie nowego oprzewodowania do komunikacji z robotem, czujników, integracja z wtryskarką; stworzenie dedykowanego oprogramowania sterującego pracą robota z trybem nauki […]

Maszyny i urządzenia, Układy sterowania, Wszystkie realizacje

Przepompownia, sterowanie pracą pomp

Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie sterowania pompami ścieków w przepompowni. Funkcje: Sygnalizacja awarii pomp Tryb pracy: sieć/agregat Tryb pracy: ręczny i automatyczny Logika umożliwiająca sekwencyjne załączanie pomp, zliczanie czasu pracy poszczególnej pompy, monitorowanie poziomu ścieków

Układy sterowania, Wszystkie realizacje

Kabina lakiernicza, układ sterowania

Realizacja kompletnego sterowania urządzeniem, które umożliwia pracę w czterech podstawowych cyklach, tzn. lakierowania, podsuszania, suszenia i schładzania. Dla każdego cyklu obowiązują odrębne nastawy temperatury procesu oraz czasu trwania procesu. Części składowe układu sterowania: Pulpit operatora na którym znajduje się: Wyłącznik bezpieczeństwa – zatrzymanie awaryjne; Przycisk LAKIEROWANIE – przejście w cykl lakierowania; Przycisk PODSUSZANIE – przejście […]

Układy sterowania, Wszystkie realizacje

Modernizacja prościarki (podajnika taśmy stalowej)

Jedna z naszych realizacji obejmowała remont prościarki (podajnika) taśmy stalowej do prasy mimośrodowej. Urządzenie rozebrane zostało na części pierwsze, dokładnie oczyszczone, wymienione zostały łożyska, uzupełnione brakujące podzespoły i na zakończenie malowanie. Zakres prac to oczywiście nie tylko generalny remont, ale przede wszystkim instalacja zupełnie nowego układu sterowania opartego na nowoczesnym i precyzyjnym napędzie silnikiem serwo. […]

Maszyny i urządzenia, Modernizacje, Układy sterowania, Wszystkie realizacje