Automatyczny podajnik taśmy stalowej do prasy, układ sterowania

Wykonanie sterowania układem serwo-napędu podajnika taśmy stalowej do prasy.

Całość realizacji obejmowała:
wykonanie nowej szafy sterowniczej wyposażonej w sterownik PLC, nowoczesny serwo-wzmacniacz Yaskawa oraz wymagane obwody układu bezpieczeństwa oraz układów czujników;
dotykowy panel HMI do wprowadzania aktualnych danych, sterowania urządzeniem oraz monitorowania pracy podajnika taśmy;
poprowadzenie nowego oprzewodowania do komunikacji z rozwijakiem taśmy, czujników, integracja z prasą;
stworzenie dedykowanego oprogramowania sterującego pracą podajnika;
możliwość sterowania oraz monitorowania pracy urządzenia poprzez sieć internet;
uruchomienie i oddanie urządzenia do użytku.

Automatyzacja produkcji, Układy sterowania, Wszystkie realizacje , , , , ,