Dostosowanie pras do minimalnych wymagań BHP

Zakres prac obejmował modernizację istniejących układów sterowania oraz wyposażenie maszyn w nowoczesne układy bezpieczeństwa:

osłony blokujące, w tym osłony blokujące z ryglowaniem
elektro-czułe urządzenia ochronne – kurtyny świetlne
maty i listwy krawędziowe czułe na dotyk
przyciski sterowania dwuręcznego
przyciski i linki stopu awaryjnego
urządzenia logiczne realizujące funkcje bezpieczeństwa

Maszyny wyprodukowane lub wprowadzone na polski rynek przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny spełniać minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Termin dostosowania takich maszyn do wymagań minimalnych upłynął 1 stycznia 2006 r., jednak w wielu przedsiębiorstwach nadal użytkowane są maszyny i urządzenia, które nie spełniają podstawowych wymagań bezpieczeństwa pracy. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w Twojej Firmie – powinieneś doprowadzić park maszyn do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami i zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy.

Maszyny i urządzenia, Modernizacje, Układy sterowania, Wszystkie realizacje , , ,