Kabina lakiernicza, układ sterowania

Realizacja kompletnego sterowania urządzeniem, które umożliwia pracę w czterech podstawowych cyklach, tzn. lakierowania, podsuszania, suszenia i schładzania. Dla każdego cyklu obowiązują odrębne nastawy temperatury procesu oraz czasu trwania procesu. Części składowe układu sterowania: Pulpit operatora na którym znajduje się: Wyłącznik bezpieczeństwa – zatrzymanie awaryjne; Przycisk LAKIEROWANIE – przejście w cykl lakierowania; Przycisk PODSUSZANIE – przejście […]

Układy sterowania, Wszystkie realizacje